Naš cilj je da budemo kompanija koja je prvenstveno orijentisana na zadovoljne kupce.

Naš uspeh najviše zavisi od iskustava naših kupca

Vrednost naše organizacije se zasniva na 8 osnivnih principa. Ovih 8 tačaka predstavljaju vodič u skladu sa kojim svi zaposleni u Favolosu treba da se ponasaju.

Vrednosti koji vladaju u organizaciji su:
  • Naš osnovni cilj je da naši kupci budu zadovoljni
  • Težimo ka savršenosti u svemu što radimo
  • Nama je stalo do naših kupaca i prema njima se ophodimo sa poštovanjem
  • Nas cilj su zadovoljni kupci i zato nam je stalo da im obezbedimo proizvode koji vrede
  • Usmerenost samo na ono što je važno za posao
  • Nećemo ugroziti naš integritet bez razloga
  • Slušanje i razmatranje predloga drugih
Saznajte zašto nam je toliko ljudi ukazalo poverenje i kupujte sigurno.

Vas Favoloso